.klub pod lampou

Najväčšiu radosť máme, keď tvoríme nové produkty pod našou značkou. Nebránime sa však možnej spolupráci na zaujímavých projektoch, práve naopak. Veľmi radi prispejeme našimi skúsenosťami a návrhmi. Sme otvorení spolupráci na projektoch pod vašim menom.

Do .klubu pod lampou sme sa ponúkli vyrobiť závesný bar na výzvu, ktorú uverejnili na svojich stránkach. Po návšteve vtedy ešte rozostavaného priestoru sme sa dohodli na spolupráci a okrem závesného baru sme do klubu vyrobili stoly, mreže na okná a dvere, schodisko, konštrukciu na strop na zavesenie svetiel, mikrofónov a inej techniky. Spolupráca prebiehala pod vedením architektov “Vallo Sadovsky achitects” a samozrejme vedenia  Týždňa. Ďakujeme firme Mauric s. r. o. za pomoc pri výškových prácach.