Slovenské centrum dizajnu

Najväčšiu radosť máme, keď tvoríme nové produkty pod našou značkou. Nebránime sa však možnej spolupráci na zaujímavých projektoch, práve naopak. Veľmi radi prispejeme našimi skúsenosťami a návrhmi. Sme otvorení spolupráci na projektoch pod vašim menom.

Na požiadavku centra dizajnu (Maroša Schmidta) sme vyrobili model kresla v merítku 1:3 podľa nájdenej fotografie zo ŠUR. Návrh kresla je študentská práca z roku 1935. Konštrukcia kresla je vyrobená z ocele, spájaná malými nitami a sedacia plocha je vyrobená z preglejky tvarovanej nad parou.

Model je súčasť výstavy “Nebáť sa moderny! 90. výročie založenia Školy umeleckých remesiel v Bratislave”. Výstava potrvá od 14.12.2018 do 29.9.2019. Vernisáž sa uskutoční 13.12.2018 o 15:00 v Historickom múzeu SNM, Bratislavský hrad, Bratislava.